Diamentowe i borazonowe (CBN) ściernice o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym do szlifowania ręcznego i na maszynach szlifierskich; średnice od 20 do 600 mm
Diamentowe i borazonowe(CBN) ściernice o spoiwie żywicznym, metalowym i ceramicznym do obrabiarek CNC; średnice od 50 do 400 mm
Diamentowe i borazonowe (CBN) ściernice o spoiwie żywicznym, metalowym i galwanicznym do szlifowania bezkłowego; średnice od 100 do 600 mm, szerokości od 50 do 400 mm
Diamentowe i borazonowe(CBN) tarcze do cięcia ze spoiwem żywicznym, metalowym i ceramicznym z obrzeżem ciągłym lub segmentowym od fi20 do fi 400mm.Wyjściowa szerokość skrawania od 0,2 mm
Diamentowe i borazonowe (CBN) ściernice o spoiwie żywicznym, metalowym i galwanicznym do szlifowania bezkłowego; średnice od 100 do 600 mm, szerokości od 50 do 400 mm
Diamentowe i borazonowe(CBN) galwanicznie pokrywane tarcze, krążki, dyski kształtowe i bloczki; średnice od 25 do 600 mm. Pokrywanie diamentem i borazonem elementów dostarczanych przez klienta.
Osełki do honowania o spoiwie żywicznym i metalowym.; tuleje do honowania o spoiwie metalowym, pilniki o spoiwie żywicznym, metalowym i galwanicznym.
Frezy, wiertła, płytki wieloostrzowe, testery, noże z PKD (diament polikrystaliczny) i PKBN (CBN polikrystaliczny)
Jednoziarniste, wieloziarniste i proszkowe obciągacze diamentowe, proszki i pasty diamentowe, osełki do obciągania ściernic